ORS Chat Informatie

Zelfde condities en voorwaarden als de ORS chat (1) maar nieuw, gescheiden projekt met andere sites
VRIJE INLOG
24/7 beschikbaar

Staffel op maandbasis (kalender maand)
Verdiensten per bericht

0 - 500 berichten

--------

08 eurocent

501 - 1000 berichten


12 eurocent

1001 - 2000 berichten


13 eurocent

2001 - 3000 berichten


14 eurocent

3001 - 4000 berichten


15 eurocent

4001 - 4500 berichten


16 eurocent

4501 - 5000 berichten


17 eurocent

5001 of meer berichten


18 eurocent

Starberichten (trial) & Pokes: 10 eurocent per bericht

Weekend bonus: nee
Avond bonus: nee
Maandelijkse bonus: nee

BETALING
Uitbetalende instantie: LAMR
Periode: maandelijks.
Minimum uitbetaling: 100 euro per maand (alle landen en rekeningen). Heb je mminder dan schuift het door.
Suriname: bij een tegoed bij uitbetaling van 500 euro of meer, betalen wij alle bankkosten.

Minimum uitbetaling indien je stopt met het werk: 25 euro voor IBAN/EU rekeningen. Voor alle overige landen/rekeningen is dit afhankelijk van het totaal van de bankkosten per land. Als de kosten hoger zijn dan je tegoed, heeft uitbetalen uiteraard geen zin.
Voor algemene vragen over bankzaken en kosten, check onze informatie pagina's in het menu 'INFO'.

MINIMUM EIS / AFMELDEN / AFSLUITEN ACCOUNTS
Je wordt geacht minimaal 500 berichten per (kalender) maand te verwerken (op basis van ca. 125 berichten per week).
Je bent freelancer, als freelancer heb je een opdracht, neem je de baan aan dan neem je dus ook de opdracht aan.
Alle betrokken partijen hebben hun eigen verantwoordelijkheid en jij dus ook. Een platform, inclusief technische dienst moet zorgen dat alles werkt, websites moeten zorgen dat er berichten binnen komen, PNT moet er voor zorgen dat je de baan krijgt en alle informatie hebt, L.A.M.R. moet er voor zorgen dat je correct en snel uitbetaald wordt, supervisors moeten er voor zorgen dat je ingewerkt wordt en dat je geholpen wordt als je vragen hebt. Kortom, om jou te kunnen laten werken zijn tientallen mensen dag in dag uit bezig met zo goed mogelijk doen wat ze moeten doen en die komen allemaal hun afspraken na. Van jou verwachten we precies het zelfde. Haal je target en lever fatsoenlijk werk af, dat is jouw deel van de afspraak.
Kun je op enig moment niet werken (ziek, vakantie, tentamens), neem dan altijd vooraf (vakantie, tentamens) of anders onmiddellijk (ziekte, laptop stuk) contact op met het bedrijf. Achteraf melden wordt niet geaccepteerd, je afmelding gaat pas in op de dag dat je het meldt. Bij het ingebreke blijven van het uitvoeren van je freelance opdracht (lees: je target halen) wordt 5 euro administratiekosten in rekening gebracht, iets wat je overigens makkelijk kunt voorkomen door je gewoon af te melden. Dit geldt uiteraard alleen als je de volle (kalender) maand gewerkt hebt.*
Je kunt je alleen afmelden voor een week of langer (met een maximum van 4 weken). Voor vakanties en dergelijke doe je dit met een datum van/tot.
Bij ziekte (te ziek om te werken), kapotte laptop en dergelijke, neem je direct contact op om je een week af te melden. Uiteraard weet je niet van te voren wanneer je beter bent (of je laptop gerepareerd is), dus is het probleem nog niet opgelost na die week, dan neem je weer direct contact op om het met een week te verlengen (tot een maximum van 4 weken). Je bent niet verplicht om een reden te geven, of zelfs om er een te hebben. En het kan op elk willekeurig moment. Als jij nu op dit moment denkt, ik heb gewoon een week geen zin en je meldt dat, prima. Zo lang je maar zorgt dat je je target haalt
*Let op, afmelden is belangrijk! We herberekenen namelijk je target op basis van 15 berichten per dag. Voorbeeldje: In de maand april (30 dagen) word je ziek en je meldt af voor een week. Daarna ga je weer aan de slag. Dan heb je dus maar 23 dagen om je target te halen: je target is dan geen 500 maar 23 x 15 = 345. Daarom is het ook zo belangrijk dat je het meteen meldt.
Ben je later in de maand gestart, dan geldt dezelfde regel, dus stel je ben pas op de 20e begonnen, dan is je target 10 dagen x 15 = 150.
Bij echte nieuwelingen (eerste keer dat je voor ons werkt) wordt hier overigens zeer coulant mee omgegaan, omdat we je eerste maand als een gewenningsperiode zien.
Let op, bij afwezigheid van 7 dagen of langer is afmelden bovendien verplicht! Blijf je zo maar 7 dagen of langer weg, zonder melding dan wordt het account gesloten voor minimaal 1 maand, daarna mag je je zelf weer melden. Afmelden is je eigen verantwoordelijkheid en ook er voor zorgen dat iemand anders dat voor je doet indien je dat zelf niet kunt, valt daaronder. Ik kon niet eerder melden, want ... wordt dus niet geaccepteerd.
Heb je de volle kalendermaand gewerkt en minder dan 100 berichten, ook dan wordt het account gesloten voor minimaal 1 maand. Heb je dus meer dan 99 berichten, maar minder dan 500, dan mag je wel gewoon verder werken, maar vergeet niet dat je dan ten eerste veel minder verdient (omdat de betaling dan lager is, zie de staffel) en ten tweede dat de adminstratiekosten worden afgetrokken. Doe je gewoon wat je beloofd hebt, namelijk 500 of meer berichten verwerken, dan heb je natuurlijk nergens last van.
Indien je niet de volle kalendermaand gewerkt, dan worden er in principe geen accounts gesloten (op basis van de minimaal 100 regel), vooropgesteld dat je dan wel normaal je best gedaan hebt. In het eerder genoemde voorbeeld "stel je ben pas op de 20e begonnen, dan is je target 10 dagen x 15 = 150" maar je hebt er 88, dan wordt het account natuurlijk niet gesloten omdat je er geen 100 hebt. Maar ben je op de 5e van de maand begonnen en einde van de maand blijkt dat je 16 berichten hebt verwerkt, dan zal elk bedrijf zeggen 'sluit dat account maar'.

KWALITEIT EN REGELS
Uiteraard wordt er van je verwacht dat je goed werk levert, je aan de regels houdt en je de taal waarin je werkt fatsoenlijk beheerst. De regels kunnen op specifieke onderdelen wel van bedrijf tot bedrijf verschillen, maar de basisprincipes zijn altijd gelijk. Voor de algemene regels (ook handig om even door te nemen voor je een test gaat maken) check de pagina 'Regels' in het menu 'INFO'.